Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ
Εγγραφές 1 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς
Έναρξη μαθημάτων 15 Σεπτεμβρίου.