Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ
Έναρξη μαθημάτων 15 Σεπτεμβρίου
Έναρξη εγγραφών 1 Σεπτεμβρίου 18.00-21.00μ.μ. και κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.