Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ
Κλασικό Μπαλέτο

Το Κλασικό Μπαλέτο αποτελεί τη βάση όλων των ειδών χορού και έχει δική του ορολογία για τις κινήσεις που περιλαμβάνει.Είναι μια τέχνη που απαιτεί πειθαρχία και εμπεριέχει την αρμονία της κίνησης και την τελειότητα. Πολλά άλλα είδη χορού βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές του Κλασικού Μπαλέτου.

Το Μπαλέτο γυμνάζει όλους τους μύες του σώματος συμμετρικά, βελτιώνει και διορθώνει τη στάση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων, αναπτύσσει τη φαντασία των παιδιών και επιδρά θετικά στην ψυχοπνευματική ισορροπία και την πολιτισμική τους ανάπτυξη.