Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ
Σύγχρονος Χορός

Ο Σύγχρονος Χορός εξελίχθηκε τον 20ό αιώνα. Ενθαρρύνει τους χορογράφους να εκφράσουν στις χορογραφίες τα εσωτερικά τους συναισθήματα και να δημιουργήσουν τις δικές τους κινήσεις.Υπάρχουν πολλά συστήματα και μέθοδοι  Σύγχρονου Χορού που βασίζονται στην τεχνική του Κλασικού Μπαλέτου,όμως υπάρχει μία πλήρης ελευθερία στις κινήσεις και η έρευνα του Σύγχρονου Χορού με νέους τρόπους σκέψης και χορευτικής έκφρασης είναι συνεχής.