Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ > Φωτογραφίες
Σχολή χορού Αγγελική Σβήγκα - Φωτογραφίες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
17
18
19
20