Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ > Φωτογραφίες
Σχολή χορού Αγγελική Σβήγκα - Φωτογραφίες

svigka81
svigka82
svigka83
svigka84
svigka85
svigka86
svigka87
svigka88
svigka89
svigka90
svigka91
svigka92
svigka93
svigka94
svigka95
svigka96
svigka97
svigka98
svigka99
svigka100