Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ > Φωτογραφίες
Σχολή χορού Αγγελική Σβήγκα - Φωτογραφίες

svigka101
svigka102
svigka103
svigka104
svigka105
svigka106
svigka107
svigka108
svigka109
svigka110
svigka111
svigka112
svigka113
svigka114
svigka115
svigka116
svigka117
svigka118
svigka119
svigka120