Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ > Φωτογραφίες
Σχολή χορού Αγγελική Σβήγκα - Φωτογραφίες

svigka121
svigka122
svigka123
svigka124
svigka125
svigka126