Αναγνωρισμένη από το κράτος.
Μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών
Σχολών Χορού Ελλάδος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. και του
CID - UNESCO (Διεθνές Συμβούλιο Χορού)

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗ > Φωτογραφίες
Σχολή χορού Αγγελική Σβήγκα - Φωτογραφίες

svigka2
svigka3
svigka1
svigka4
svigka5
svigka6
svigka7
svigka8
svigka9
svigka10
svigka11
svigka12
svigka13
svigka14
svigka15
svigka16
svigka17
svigka18
svigka19
svigka20